Afklakningsanlæg til en kanon skarp pris

Et afkalkningsanlæg er en vandbehandlingsanordning, der bruges til at fjerne kalk fra vand. afkalkningsanlæg fås i forskellige udformninger, afhængigt af producenten. Nogle afkalkningsanlæg opbevarer kalken i anlægget, mens andre har en særlig rensnings- og regenereringsproces, der fjerner kalken fra vandet. afkalkningsanlæg er en vigtig del af arbejdet med at holde dit vand rent og fri for forurenende stoffer. Når du vælger et blødgøringsanlæg til dit hjem, skal du være opmærksom på systemets kapacitet. Systemet skal nemlig kunne fjerne kalk og bakterier hurtigt nok til at sikre, at du har nok vand til alle i din hverdag, selv ved spidsbelastninger. Som en tommelfingerregel skal du forvente, at systemet kan generere mindst 5 liter blødt vand i minuttet pr. person. Så for en familie på fire personer har du brug for et system, der kan generere mere end 20 liter blødt vand pr. minut. På den måde kan et familiemedlem tage et bad, mens et eller flere andre uden problemer kan bruge vandet til andre formål.

De mange fordele med afklakningsanlæg

Prisen på en vandafdæmper varierer afhængigt af producenten og typen af blødgøringsanlæg. De billigste modeller starter på omkring 9000 kr., mens de dyreste kan koste op til 20000 kr. Typen af blødgøringsanlæg påvirker også prisen, idet dem, der regenererer kalken, koster mere end dem, der blot lagrer den. Kapaciteten er en anden faktor, der påvirker prisen, hvor større enheder koster mere end mindre enheder. Hvis du er på udkig efter den billigste vandafkalkningsmaskine, er den bedste løsning at købe en speciel filterkande. Disse kander kan producere blødt vand efter behov, uden at der er behov for elektricitet. Du skal bare fylde kanden og stille den i køleskabet, så har du altid køligt, blødt drikkevand. Desuden kan kanden også rense vandet for tungmetaller, bakterier og andre urenheder.

Sikre at dit vand er rent og kalkfrit med afklakningsanlæg

Den eneste forbrugsvare, du skal tilsætte til dit blødgøringsanlæg regelmæssigt, er salt. Selv om producenterne typisk anbefaler, at du køber salt til dit anlæg fra den samme producent, som har leveret anlægget, kan du sagtens bruge ikke-originalt salt uden problemer. Dette giver en lille besparelse i forhold til de originale produkter. De anbefaler dog ikke, at du bruger salttabletter eller løst salt fra din opvaskemaskine. Blandt de mange fordele ved en blødgøringsmaskine er, at man sparer eller reducerer brugen af blødgøringsmiddel i vaskemaskinen, fordi tøjet vaskes med silkeblødt vand. Samtidig reduceres de lugte, der ofte kan opstå i vaskemaskinen, fordi der ikke længere er kalkaflejringer, hvor bakterier og andre urenheder kan vokse.