Arranger syn og skøn i sager om byggesjusk i samarbejde med Sagførerne

Hvis du oplever byggesjusk i forbindelse med et byggeprojekt, bør du alliere dig med en specialiseret advokat så hurtigt som muligt. Advokaten vil nemlig hjælpe dig med både at navigere en gældende lovgivning og at arrangere syn og skøn, hvilket i samspil kan føre til en hurtig afgørelse af sagen. En sådan allieret finder du hos Sagførerne, der tilbyder at stille deres mange års erfaring med byggesager til rådighed for dig.

Syn og skøn giver en objektiv vurdering af forholdene

Uanset hvor godt man forbereder sig, inden man beslutter at bygge om, bygge til eller renovere, kan man være uheldig med valget af entreprenør. Dette kan resultere i alt fra fejl og mangler til byggesjusk, og i disse situationer kan en erfaren advokat vise sig som en værdifuld samarbejdspartner.

For at du kan varetage dine interesser bedst muligt, er det nemlig vigtigt, at du har styr på entreprisekontrakten, lovregler og hvordan du bedst muligt håndterer problemer med byggeriet. Reklamerer du f.eks. for sent, kan du miste retten til at rejse krav mod de ansvarlige håndværkere eller kræve dagbøder.

Ofte er det en rigtig god ide at få arrangeret syn og skøn, hvis du strides med entreprenøren om problemer med det udførte arbejde. Syn og skøn er nemlig det bedste værktøj til vurderingen af, om du reelt set har en sag, da der her kommer en uafhængig fagperson ud og foretager en objektiv vurdering af de forhold, som der er uenighed om. Vurderingen vil så ofte kunne bruges til at få lavet et forlig og få sagen afgjort, eller som et vigtigt bevis, hvis det ender med en retssag.

Din advokat kan hjælpe dig med at vurdere sagen for dig og få arrangeret syn og skøn, hvis det giver mening i din sag. Det anbefales altid, at du får din advokat til at repræsentere dig, hvis der skal afholdes syn og skøn. Når der afholdes syn og skøn, er der nemlig en række regler, som skal overholdes, ligesom det er vigtigt, at gøre sig strategiske overvejelser, for at få mest muligt ud af skønsforretningen og skønsmandens vurdering.

Hvis du står i en problematisk byggesag anbefales det, at du tager kontakt til en af advokaterne hos Sagførerne på www.sagfoererne.com. Deres advokater er specialister i byggesager og kan derfor hjælpe dig med at håndtere din sag på den optimale måde.

Korrekt, juridisk behandling af byggesjusk og entreprisesager

Byggesjusk kan opstå på alle stadier i byggeriet, og Sagførerne står klar til at hjælpe dig, lige så snart du opdager det. Jo hurtigere du involverer en erfaren advokat i processen, jo før kan de holde håndværkerne op på, at det leverede arbejde skal leve op til den på forhånd aftalte kvalitet. Samtidig undgår du, at du mister muligheden for at gøre din ret gældende på grund af for sen reklamation eller lignende.

Din advokat kan hjælpe dig med at varetage dine interesser både med løbende reklamationsskrivelser eller evt. med tilbagehold af betalingen, indtil problemerne er udbedret. På den måde står du stærkest i forhold til at sikre, at arbejdet er i orden i sidste ende, og du ikke får betalt for et utilfredsstillende resultat.

Uanset om problemerne opdages undervejs i byggeriet eller efter det er afsluttet, er det vigtigt, at du får reageret hurtigt. Så snart du bliver opmærksom på problemer, bør du kontakte en advokat, som kan hjælpe dig videre. Det kan være med en skrivelse til entreprenøren, en voldgiftssag eller anlæg af en retssag.

Har du derfor brug for hjælp til en sag om byggesjusk, kan du altid finde en fagligt dygtig allieret på sagfoererne.com. Sagførernes team står nemlig altid klar til at hjælpe dig med din sag, uanset om du har brug for assistance i dialogen med håndværkerne, i forbindelse med syn og skøn, eller ved en retssag. Alle deres advokater er nemlig specialister i entreprisesager, og derfor ved de, hvordan disse håndteres bedst.