Intranet

En virksomhed er ofte kun lige så god som sit intranet. Et intranet er essentielt i både store og små virksomheder, og det er det onlinebaserede værktøj, som binder virksomheden og medarbejderne sammen. Med et intranet kan I kommunikere internt i virksomheden, og det kan omfatte alt fra interne nyheder til deling af billeder og video og andre filer.

Intranettet er kort sagt et virtuelt sted, hvor I kan samle alle jeres informationer, som ikke er beregnet til eksternt brug. I kan f.eks. samarbejde om at skrive en intern rapport, og så vente med at udgive den, til den er færdig. Intranettet er stedet, hvor I kan arbejde på filer enten hver for sig eller sammen, og det er også der I kan arrangere events og andre sociale tiltag.

Ved at koble andre services eller tjenester på jeres intranet, kan I mere eller mindre spare den fysiske arbejdsplads væk. Der vil nok altid være nogle få medarbejdere, som er nødt til at møde op på en fysisk adresse, men mange medarbejdere kan i dag arbejde hjemmefra eller fra andre eksterne lokationer, og I kan altid benytte jer af video- og telefonkonferencer. Da mange i dag har bredbånd med mange Mbit i downloadhastighed, er der ikke noget til hinder for, at jeres medarbejdere er med til diverse møder via video.

Der er nogle ting, som man ikke så nemt kan gøre via et intranet, men som minimum er intranettet i dag et uundværligt værktøj i både større og mindre moderne virksomheder. For produktionsvirksomheder er intranettet måske en mindre vigtig del, sammenlignet med hvis jeres virksomhed er en service- eller handelsvirksomhed.

Mere eller mindre bruger alle virksomheder, institutioner og offentlige instanser en eller anden form for intranet, og så er spørgsmålet bare, hvilket et det skal være. De fleste intranetsystemer kan tilpasses den enkelte virksomhed, og det kan Microsoft SharePoints intranet.

Microsoft SharePoints intranet

Nogle af de ting, som I specifikt kan bruge Microsoft SharePoints intranet til, er at samle jeres forskellige webløsninger ét sted. SharePoint er webbaseret og ligger dermed ”i skyen”, hvilket vil sige, at den er cloudbaseret. SharePoint er som udgangspunkt online i Microsofts sky, men I kan også vælge at hoste jeres intranet på jeres egen server. Hvad I vælger, kommer an på jeres tekniske snilde og jeres ønsker.

Ved at bruge Microsoft SharePoints intranet kan I f.eks. tilkoble Teams til jeres løsning, og derved kan I f.eks. holde videomøder og arrangere arbejdsopgaver. SharePoints intranet er sådan set dét sted, hvor alle medarbejdere kan lægge deres arbejdsfiler, sådan at deres kolleger nemt kan finde og tilgå dem. Det er særligt nyttigt, hvis I er flere, der samarbejder om den samme opgave, hvilket f.eks. kan være, at I er flere, der skriver på det samme dokument.

Hos UpShare har vi fokus på den lettilgængelige og brugervenlige løsning, som kombinerer Office 365, SharePoint Online og Microsoft Teams. Med SharePoints intranetløsning, kan I f.eks. også integrere jeres HR-løsning, projektportaler og QMS-systemer. Kontakt os i dag for at høre mere om alle mulighederne med SharePoints intranet.